bảng quản lý chi tiêu cá nhân

Theo đó, ưu đãi mua trả góp lãi suất 0% được áp dụng cho khách hàng. dịch và thanh toán, hai bên sẽ ký hợp đồng mua bán trả góp SIM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày