thông tin ngân hàng sacombank

Khách hàng có hay không có tài khoản đều có thể nhận tiền chuyển. Mạng lưới ngân hàng đại lý và công ty kiều hối rộng khắp thế giới của Sacombank sẽ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày