tra cuu tien dien dong nai

Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá. Chấp nhận TSĐB là hàng hóa.. SME; Không cần thế chấp tài sản đảm bảo; Thời gian phê duyệt chỉ trong 8h; Tài trợ cả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày