hinh thuc cho vay nang lai tín dụng tiêu dùng 2019

Khi xem hướng nhà tuổi Tân Sửu 1961 lựa chọn hướng Nam để có thể đón gió Đông Nam vào mùa hè, đồng thời tránh gió mùa Đông Bắc vào mùa đông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày