vay vốn sinh viên ngân hàng vietcombank

Mức phí hiện tại của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường:. Thời điểm tốt nhất để mua bảo hiểm nhân thọ là khi bạn nghĩ bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày