dang ky goi 2000 cua viettel dang ki mang viettel - dang ki mang viettel:

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng được quy định cụ thể tại Chương V. Những văn bản điện tử là dữ liệu điện tử được tạo trực tuyến hoặc được quét.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày