công ty sao phương nam tuyển dụng quadammau

Theo Công ty Talentnet - Mercer, phi công mới vào nghề thu nhập tối thiểu 100 triệu đồng/tháng, lương trung bình nghề này tại Việt Nam là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày