ro.security.vault keeper.feature

Giải ngân tiếng anh là drawdown hoặc disbursement, theo wikipedia. thông qua hình thức séc, phiếu mua hàng… ngoài hình thức tiền mặt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày