credits

Bưu điện đâu chỉ để gởi thư. Bưu điện còn là nơi giúp bạn nhẹ bớt nỗi lo về tài chính! Vay tiền ngay tại Bưu điện với thủ tục đơn giản, nhận tiền ngay...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày