ngân hàng tmcp phương đông (ocb) - pgd hàm nghi

Pháp luật quy định lương nhân viên trên 20 triệu đồng thì phải chuyển khoản. Để đưa chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày