hoat hinh co tien be nho

KIỂM TRA THÔNG TIN MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN. Nếu thu nhập là tiền công, tiền lương được chi trả bởi một cơ quan, tổ chức cố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày