thu tuc vay ngan hang vietcombank

Năm 2016, Cuộc thi 'Vì an toàn giao thông thủ đô' do Ủy ban An toàn Giao. ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty CP giải trí VGG, báo kinh tế đô thị tổ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày