làm lại chứng minh thư ở đâu hải phòng

Một cặp vợ chồng ở Đức sống không cần tiền trong vòng hai năm qua,. chỉ dựa vào lòng tốt và các vật dụng người khác không dùng tới.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày