mất cavet xe máy

Vietcombank Gia Lai và VCLI chi trả 100 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm. lợi bảo hiểm khách hàng vay vốn có mua sản phẩm Bảo an tín dụng cho ông. trả quyền lợi bảo hiểm cùng tài sản thế chấp cho con trai khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày