bitly.vn/aop thời tiết

Nhờ một loạt các động thái tái cấu trúc nên nợ vay của hệ thống HAGL đã giảm. Tags: ttck, chứng khoán, hagl, Hoàng Anh Gia Lai, hag, cổ phiếu, doanh thu,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày