viettel cần thơ tuyển dụng - viettel cần thơ tuyển dụng:

Nam Nữ. Số CMND. Ngày/tháng/ năm cấp. CMND. Nơi cấp CMND. Địa chỉ. Ký tên nộp bài. Hồ Chí Minh quận Tân Bình,. Thành phố Hồ Chí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày