làm chứng minh thư - làm chứng minh thư:

Thời hạn cho vay: Không quá thời hạn rút tiền còn lại trên STK, GTCG. Lãi suất cho vay: Theo biểu lãi suất EIB công bố. Hồ sơ bao gồm: CMND. Sổ tiết kiệm, kỳ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày