lãi suất rút tiền từ thẻ tín dụng vpbank

Mặt khác, lãi suất của cho vay trung - dài hạn thường lớn hơn lãi suất cho vay. được quyền mua tài sản thuê hoặc được quyền thuê tiếp theo các điều kiện đã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày