chứng minh nhân dân mới 2019 giay vay tien.doc

Tìm kiếm cây, trụ atm ngân hàng Vietcombank - Ngân hàng Ngoại thương gần nhất tại Huyện Đông Anh Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày