xe xúc lật hoat hinh

Cách trả nợ ngân hàng nhanh nhất khi bị nợ quá hạn. Nguyên nhân khiến mình không trả được nợ ngân hàng là gì? Lập danh sách tất cả các khoản nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày