laisuatnganhang agribank

Thời gian vay lên tới 24 tháng.. Chào bạn, từ ngày 01/08 đến 30/11/2017, khi mua trả góp xe máy Honda qua HD SAISON, khách hàng được hưởng lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày