kiểm tra gói dịch vụ đang sử dụng của mobifone bảng tính lãi vay - bảng tính lãi vay:

I/ GIAI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TRẢ GÓPA/ Mục lục câu hỏi .1/ Có bán lại máy trả góp lại được hay không ?2/Khách hàng mua trả góp có xuất hóa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày