cho vay mua nhà - cho vay mua nhà:

Thông tư quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của các tổ chức. toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày