sổ hộ khẩu kt3 là gì

go down with sth ý nghĩa, định nghĩa, go down with sth là gì: to start to suffer from an infectious disease: . Tìm hiểu thêm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày