trả góp fptshop

Vay tín chấp được ưu đãi dành riêng cho cán bộ công nhân viên chức Hầu hết tất cả các ngân hàng hiện nay đều đã có chương trình cho vay ưu đãi dành riêng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày