mã bưu điện hà tĩnh 2019 thủ tục vay thế chấp - thủ tục vay thế chấp:

Hỏi số sổ BHXH từ số CMND - Chốt sổ bảo hiểm. Như vậy có được không ạ!.. em hỏi trường hợp này phải làm như thế nào để người lao động có sổ BHXH.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày