tài sản bảo đảm tiền vay

Khi bạn bị mất đồ đạc, tài sản, giấy tờ tùy thân, bạn cần làm đơn cớ mất để. công an, bạn có thể tiến hành làm thủ tục cấp lại các giấy tờ trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày