tổng đài viettel ở bình dương

EFY Việt Nam hướng dẫn người tham gia và đơn vị tra cứu Mã số BHXH. Mã số Bảo hiểm xã hội là mã định danh duy nhất được cấp cho một cá nhân. Mã số BHXH được thể hiện trên Sổ BHXH và Thẻ BHYT. Tỉnh/TP: Căn cứ theo địa chỉ Khai sinh/Hộ khẩu thường trú/ hộ khẩu tạm trú nơi kê khai thông tin Hộ gia đình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày