nh vietcombank go vap muốn có con thì phải làm sao

Xem thêm: Lãi suất liên ngân hàng là gì và những vấn đề quan trọng. Cùng ví dụ trên, nếu năm đó, lạm phát là 2% thì lãi suất thực tế sẽ được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày