cách ứng tiền cho sim mobifone

HTV Tin tức, kênh Tin tức chính thức của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV). 60 Giây Sáng - Ngày 24/11/2019 | HTV.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày