chi nhánh ngân hàng tienphongbank

Chuyển đến Tính lãi kép - Nhận biết công thức tính tác động của lãi kép.. lãi suất sử dụng (chẳng hạn như nếu lãi suất được tính theo năm thì (t) nên là số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày