tải ch play apk

CÔNG TY TÀI CHÍNH PPF LỪA ĐẢO- Vấn đề pháp lý khác.. khi tôi phải qua tới ranh giới campuchia làm cả tuần ở đó.thử hỏi lấy ngân hàng ở đâu ra mà đóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày