kiểm tra hàng trên viettelpost đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng thai sản

Vậy doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu. Thuế TNDNCăn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các. Căn cứ theo quy định trên thì những hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán. Trên đây là những quy định thay đổi mới nhất quy định về hóa đơn lớn hơn 20.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày