cho tot oto cu o da nang mẫu đơn đề nghị giải chấp ngân hàng

Điều kiện để được cấp phép kinh doanh khách sạn. – Có đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú – Đáp ứng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày