mẫu bảng lương 2018 excel

BHXH Việt Nam mới thay đổi cách tra cứu mã số BHXH, mã hộ gia đình với yêu cầu. Tỉnh/TP: Điền thông tin địa chỉ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bạn,. thay thế toàn bộ thông tin quản lý liên quan đến số sổ BHXH và mã thẻ BHYT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày