cu vay di

Ngoài việc lựa chọn các số sinh vượng phải xem các số ấy có hợp với Mệnh Quái của. Ví dụ: Số điện thoại di động 0912479988 người tuổi Đinh Ty sử dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày