thu tuc vay tien o the gioi di dong chuyen chung minh ngoc son - chuyen chung minh ngoc son:

"Lãi suất một tháng là bao nhiêu? và 90% kèm ngay một câu hỏi theo sau là Một tháng phải đóng bao nhiêu. Số tiền vay phải đóng mỗi tháng:. Số tiền phải trả hàng tháng = (9,5%÷12) * 500 triệu = 3.95 triệu đồng/tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày