thu tuc vay von ngan hang sacombank viettel long an tuyen dung

Chuyển đến Thủ tục vay theo bảng xác nhận lương - Trường hợp bạn nhận lương qua tài khoản ngân. khảo sản phẩm vay theo sao kê lương tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày