cho vay nong ha noi chuyen chung minh ngoc son - chuyen chung minh ngoc son:

Trong cuộc sống, không có nợ thì điểm credit sẽ thấp, chứ không hẳn là tốt. Hai chữ tín dụng (credit tốt) là phương châm hàng đầu trong việc làm ăn, mua bán,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày