vay mượn - vay mượn:

Đâu là địa chỉ cầm sổ đỏ tại Quang Nam uy tín khi không có nhiều chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam? Các cửa hàng cầm đồ liệu có đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày