hồ sơ đăng ký thang bảng lương năm 2018

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel 2019 mới nhất theo Thông tư. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.. Admn cho mình xin mẫu bảng lương; .. (Đối diện Công viên Lệ thị Riêng).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày