vay ngân hang - vay ngân hang:

Ưu đãi 50% cho khách hàng khi thanh toán hoặc nạp tiền trực tuyến. đãi 50% khi nạp tiền trực tuyến bằng thẻ ngân hàng tại website .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày