kiem tra dung luong mobi phone

... Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Nguyễn Văn Lý. vay có dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng. Ông Nguyễn Văn Lý: Ưu đãi đầu tiên là nếu thuộc đối tượng vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày