biểu mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2016

Cho'Gath ÁP ĐẢO -> Sốc Điện. Xem tướng khắc chế Cho'Gath – Quái Vật Hư Không mới cùng full cách lên đồ Corki mùa 9 chuẩn Phi Công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày