danbadam - danbadam:

Vì sao nên chọn mở số tiết kiệm cá nhân tại Agribank?. Sổ tiết kiệm là số tiền của các cá nhân, tổ chức được gửi vào tài khoản. Làm sổ tiết kiệm ngân hàng là một hình thức đầu tư thông minh, an toàn,.. Lưu ý: Với trường hợp người chủ mở sổ tiết kiệm không thể viết được dù bất kỳ hình thức nào thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày