xem ngay tot xau tam linh huyen bi cung 100 ngay can nhung gi

Giá trị hạn mức hợp lý, phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Quý Khách hàng. Tài sản bảo đảm tiền vay linh hoạt. Lãi suất và phí cạnh tranh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày