cách đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước

The world's largest crane is here|Ô tô cần cẩu to nhất thế giới là đây. MÁY MÚC RC,XE TẢI CẦN CẨU Ô TÔ | LIÊN KHÚC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày