làm chứng minh thư giả ở tphcm

Tham gia bảo hiểm là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao. Xem hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký BHXH lần đầu tại đây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày