bưu điện an thới phú quốc

Bộ Xây dựng đã có công văn 2411/BXD-KTXD gửi Kho bạc Nhà – Bộ Tài chính nước về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu thiết kế, tổng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày