vietcombank quảng ninh tuyển dụng

Sữa bột Abbott Glucerna Úc. Xem chi tiết sản phẩm. Là dòng sữa cho người tiểu đường tốt nhất và được dùng phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày